Sluit menu
Terug naar overzicht
Nieuws
15 mei 2016

Extra bodem- en luchtmetingen aan de Philipsbrug tonen aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid

Persbericht: extra bodem- en luchtmetingen aan de Philipsbrug tonen aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid

Maandag 9 mei gaf Burgemeester Hilde Claes de opdracht aan Wegen en Verkeer om extra maatregelen te nemen voor het opruimen van het asbest.  Ook liet het stadsbestuur zelf extra bodem -en luchtmetingen uitvoeren in de buurt van de Philipsbrug om mogelijke sporen van asbest te traceren. Het stadsbestuur heeft erg veel begrip voor de ongerustheid van omwonenden, bedrijven, de school en haar leerkrachten, leerlingen, ouders … en wenst zelf ook meer duidelijkheid over de aanwezigheid van asbest en de invloed hiervan op de gezondheid van de mensen.

Bodemonderzoek

Deze week communiceerde de stad Hasselt reeds aan de pers en de aanwezigen op de infovergadering dat er geen asbest werd gevonden op de bodemstalen (kleefmonsters) die afgelopen maandag werden genomen in de omgeving van de brug en de werf, de nabijgelegen fietsenstalling en op de speelplaats van de school.

Luchtmeting op 4 plaatsen

Woensdag  11 mei werd er ook door een gespecialiseerde firma een luchtmeting uitgevoerd waarbij gedurende een 5 uur durende meting op 4 verschillende plaatsen testen werden uitgevoerd. Het betreft metingen in de voortuin van een huis het dichtst gelegen aan de brug, de speelplaats van de school Kindsheid Jesu, op de Corda-parking (langs de noodbrug) en tenslotte aan het hek waar de firma Renotec momenteel bezig is met de professionele verwijdering van het asbest.

Specifieke luchtmeting met transmissie- en elektronenmicroscoop

“Hasselts Schepen Joost Venken, bevoegd voor leefmilieu stelt dat er  een analyse werd uitgevoerd met een transmissie-elektronenmicroscoop wat toelaat asbestvezels op de filters te tellen en te determineren (vastleggen welk soort asbest). Door het gebruik van deze analysetechniek worden veel lagere detectielimieten bereikt die ook toelaten om de resultaten te vergelijken met de internationale richtwaarden zoals die van de Wereld Gezondheidsorganisatie (afgekort WHO). “ Deze richtwaarden liggen 10 keer lager dan de grenswaarden die in het Belgische KB asbest van 16 maart 2006 vastgelegd zijn. Deze waarden laten toe om risico’s voor de volksgezondheid te beoordelen. De WHO grens voor witte asbest (Chrysotiel) ligt op 1000 vezels/m3 of 0,001 vezels/l en is tevens de detectielimiet van de gebruikte analysetechniek. De grens en actiewaarde uit het Belgische KB asbest ter bescherming van werknemers liggen op 100 000 en 10 000 vezels/m3 lucht (respectievelijk 0,1 en 0,01 vezels/l) en zijn niet geschikt voor een dergelijke beoordeling (veel te hoog).

Geen gevaar voor de volksgezondheid

Schepen Venken stelt dat “op alle 4 de meetpunten er geen asbest op de filters is teruggevonden en dat de vastgestelde waarden onder de grens van 1000 asbestvezels/m3 of 0,001 asbestvezels/l zitten zoals vastgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie.”

“De meting toont dus duidelijk aan dat er momenteel geen meetbare concentratie asbest in de lucht is vastgesteld en dat er in de huidige omstandigheden dan ook geen gevaar is op een asbestziekte (longvlieskanker) voor de omwonenden, passanten of voor de schoolomgeving." Uiteraard zal het stadsbestuur blijven toezien op het verdere verloop van de werken aan de brug en zal zij ervoor waken dat de nodige maatregelen inzake milieu en veiligheid van de omwonenden en passanten wordt gegarandeerd.

Naast de metingen van de dienst Wegen en Verkeer zal het stadsbestuur zelf ook maandelijks metingen uitvoeren. Dit totdat alle asbest verwijderd is in de brug.

Voor meer info kan u terecht bij:

Schepen Joost Venken: 0497/ 24 54 23 – joost.venken@hasselt.be